Välkommen till Malin Engstedt | illustratör, illustration, information, pr, stockholm, malin, engstedt,


 
 


Malin Engstedt information och illustration

Enskild firma med en rad kunder som Arlanda flygplats (Luftfartsverket), Kommerskollegium, SAS, Sveriges informationsförening, Handelshögskolan i Stockholm, Stockholm stad, Teknikföretagen och NCC.