Malin Engstedt


 
 


Curriculum vitae, CV

 

Malin Engstedt

Utbildning
1985 – 1986 DIHR, diplomerad från Institutet för högre reklam- och kommunikationsutbildning (60poäng)

1981 Filmvetenskap, Stockholms universitet (40 poäng)

1974 Fil kand-examen i beteendevetenskapliga ämnen vid Stockholms universitet (140 poäng)

1968 Studentexamen, latinlinjen

Anställningar

2012 – 2015 Pressekreterare, Ungdomsstyrelsen/MUCF, kommunikatör på Temagruppen Unga i arbetslivet hos MUCF

2011 – 2012 Kommunikatör, Stiftelsen Cesam

2009 – mars 2011 Kommunikatör, Länsstyrelsen Blekinge län

2008 – 2009 Vik pressekreterare, Ungdomsstyrelsen

2007 – 2008 Pressekreterare hos integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni

1994 – 1998 Informationschef, Aftonbladet

1989 – 1993 Press- och informationschef, Arlanda flygplats, Luftfartsverket

1986 – 1988 Skribent och projektledare, Falk & Vestlund AB, Stockholm med kunder som Vattenfall, Rädda Barnen och Civildepartementet

1981–1985 Informatör, Stockholms socialförvaltning

1971–1980 Socialarbetare inriktad på unga missbrukare, Mariaklinikens ungdomsavdelning och i Farstagruppen, Stockholms socialförvaltning

Konsultverksamhet i egen firma
Från och med 1998 Pr- och informationskonsult, Malin Engstedt information och illustration.
Uppdrag för över trettio företag, organisationer och myndigheter som skribent (pressmeddelanden, broschyrer, program med mera) och rådgivare/utförare i informations- och mediefrågor. Sedan hösten 2003 ramavtal kring kommunikationstjänster för Kommerskollegium, sedan 2004 med Stockholms läns landsting som skribent och sedan 2005 som språkgranskare för Socialstyrelsen.

Inhyrningsuppdrag och vikariat:
• NCC, vikarierande presschef från och med 1 november 2006 – april 2007

• AMS, tf presschef oktober 2005 – oktober 2006

• Axfood AB/Hemköpskedjan AB, vik presschef/informatör, april 2004 – maj 2005

• Byggnads, vik pressekreterare, mars – september 2003

• SAS, tf presschef maj – december 2001

• Kommerskollegium, projektledare två månader 1999 samt hösten 2002/ vintern 2003

• Luftfartsverket, vik informationschef under omkring sex månader 1999, 2000

Konsultuppdrag för bland andra:
• Stiftelsen Cesam
• Liberala kvinnor
• Ungdomsstyrelsen
• Kommerskollegium
• Socialstyrelsen
• Diakonia
• Stockholm stad
• Svenska Spel
• Teknikföretagen
• Handelshögskolan i Stockholm
• Sveriges Informationsförening
• Prime PR

Styrelseuppdrag
1998 – 2000 Styrelseledamot, Sveriges Informationsförening
1995 – 1998 Styrelseledamot, Tidningen i Skolan, Stockholm
1992 – 1993 Styrelseledamot, turistbolaget i Sigtuna kommun
1976 – 1979 Styrelseledamot, SKTF, Stockholms socialförvaltning
1973 – 1974 Styrelseledamot, SSR, Stockholms socialförvaltning